ชมไร่กาแฟ เทพเสด็จ แม่แจ๋ม ขุนช่างเขี่ยน

กลางฤดูเก็บเกี่ยวปี 60/61 เราได้แวะไปเยี่ยมไร้กาแฟที่เร …

กระบวนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด

นอกจากการชงกาแฟและการคั่วกาแฟแล้ว กระบวนการเก็บเกี่ยวกา …