About The Roastery

       โรงคั่วกาแฟเวคเตอร์ของเรา เริ่มมาจากคั่วใช้เองที่ร้านในปริมาณที่ไม่มาก จนเราอยากนำเสนอกาแฟที่เราคิดว่าคั่วได้อร่อย ให้คนที่อื่นได้ลองชิมดูบ้าง

Coffee Bean Processing

             ทุกๆปีเราจะแวะไปเยี่ยมชมสวนกาแฟที่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ที่เราใช้เป็นสารกาแฟในการคั่วขายอยู่ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นทั้งการเยี่ยมชาวสวนที่เราสนิทด้วยและตรวจสอบคุณภาพของกาแฟปีนั้นๆไปในตัว.

เก็บเมล็ดกาแฟ

ล้างให้สะอาด

สีและตาก

Our about

COFFEE
ROAST
BEAN

  1. ความสม่ำเสมอ: การคั่วเมล็ดกาแฟให้สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ. การใช้เครื่องคั่วที่มีคุณภาพและการหมุนเมล็ดในระหว่างการคั่วจะช่วยให้ความสม่ำเสมอ.
  2. การตั้งอุณหภูมิ: การคั่วกาแฟเป็นกระบวนการที่ต้องการความร้อน. การเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยในการปลดปล่อยรสชาติของเมล็ด.
  3. การสังเกตการณ์และการฟัง: เมล็ดกาแฟจะมีเสียง “แคร๊ก” ในระหว่างการคั่ว. การฟังและสังเกตเสียงนี้ช่วยในการกำหนดระดับการคั่ว.

4. เวลา: ไม่ว่าจะคั่วสั้นหรือยาว, การรู้เวลาที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ.

5. การทดสอบ: รสชาติของกาแฟหลังการคั่วเป็นแนวทางที่ดีที่สุด. คั่วน้อย ๆ แล้วทดลองชิมเพื่อปรับปรุงเทคนิค.

6. การเก็บรักษา: หลังจากการคั่ว, ให้เมล็ดอยู่ห่างจากแสงแดด ความร้อนและความชื้น

ตรวจวัดค่าสีกาแฟทกครั้ง

Quality Control

ตรวจสอบเมล็ดด้วยสายตาก่อนบรรจุ

cleaning packages

ตรวจสอบคุณภาพกาแฟด้วยชิม

Cupping Test

The Workshop

        หน้าร้านกาแฟของเรานอกจากมีไว้เสิร์ฟกาแฟดีๆให้ลูกค้าแล้ว ยังใช้เป็นจุดทดสอบเมล็ดกาแฟทุกตัวที่เราคั่วออกมาว่าได้คุณภาพสม่ำเสมอหรือไม่

Shopping Cart
Call Now Button