เครื่องคั่วที่ใช้

Processed with VSCOcam with lv03 preset

Processed with VSCOcam with lv03 preset

Processed with VSCOcam with lv03 preset

HAS GARANTI 5 KG.

ข้อมูลทั่วไป
กำลังการผลิต 5 กิโลกรัม
ระบบทำความร้อน แก๊ส LPG
ความร้อนออก 32.000 k/cal
แรงดันไฟ 110-220-380

ขนาด
ความสูง 170 เซ็นติเมตร
ความลึก 138 เซ็นติเมตร
ความกว้าง 58 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก 306 กิโลกรัม

ข้อมูลเครื่องยนต์
จำนวนมอเตอร์ 4
มอเตอร์ถังคั่ว 0,37 กิโลวัตต์
มอเตอร์แอร์โฟร์ 0,75 กิโลวัตต์
มอเตอร์คูลเลอร์มิกเซอร์ 0,37 กิโลวัตต์
มอเตอร์พัดลมคูลดาว 0,37 กิโลวัตต์