เยี่ยมชมลานตากกาแฟท่าสองยาง ที่ อ.แม่ริม

กาแฟของ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่เราใช้  ปลูกที่ อ.ท่าสองยาง เมื่อแปรรูปเป็นกาแฟกะลา จะย้ายลงมาสีเป็นสารกาแฟ คัดขนาด และคัดด้วยมือเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าได้สารกาแฟที่ดีที่สุด


เครื่องสีกะลาพร้อมคัดขนาด

คัดด้วยมือต่อครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรแปลกปลอมปนเข้ามา


คัดแล้วจะได้สารกาแฟหน้าตาสวยงามแบบนี้


เมล็ดกาแฟแบบ dry process อาจจะต้องนำมาตากต่อก่อนที่จะสีกะลา เนื่องจากบนดอยความชื้นสูงและเย็น ทำให้แห้งยาก การนำมาตากต่อข้างล่างที่แห้งและแดดดีกว่าจะทำให้ได้ดีขึ้น

Shopping Cart