เยี่ยมชม ลานตาก ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต

          กาแฟจากเทพเสด็จที่เราใช้ประจำมาหลายปี ทุกปีก็ต้องหาโอกาสแวะไปเยี่ยมเกษตรกรที่ทำกาแฟดีๆให้เราและลูกค้าได้ใช้กัน  ปีนี้ไปดูเฉพาะภายในหมู่บ้านที่ใช้ตากกาแฟนะครับ ไม่ได้เข้าไปดูที่สวนเพราะส่วนใหญ่เก็บเชอรี่กันจนหมดแล้ว (เนื่องจากผลผลิตปีนี้น้อย จึงทำให้เก็บหมดเร็ว)


จุดตากกาแฟแบบ dry process


Honey Process แบบตากแห้งกำลังดี


Honey Process แบบสีกะลาและคัดแล้ว พร้อมคั่ว

ลานตากกาแฟแบบ wash process ตากบนลานไม้ไผ่เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีหลังคาพลาสติกใส

Shopping Cart