รับสารกาแฟลอตสุดท้ายของปี59/60

วันนี้เรารับสารกาแฟลอตสุดท้ายที่เป็นของปี 59/60 เข้าโรงคั่วกาแฟของเรา เมื่อหมดกาแฟลอตนี้จะเป็นผลผลิตใหม่ของปี 60/61

คนส่งกาแฟเรียงสวยงามพร้อมขนย้ายไปยังห้องคั่ว

 

กาแฟคั่วด้วยเครื่อง Has garanti จากตุรกี ด้วยโปรไฟล์ของเรา บันทึกเวลาและอุณภูมิเป็นกราฟด้วยคอมพิวเตอร์

 

คั่วเสร็จเรียบร้อยพร้อมบรรจุใส่ถุงส่งถึงมือคุณ  ในรูปคืออราบิก้า100% คั่วกลาง ยอดนิยมเหมาะสำหรับชงร้อนและเย็น