SME Thailand magazine

ขอบคุณ SME Thailand magazine ที่นำเสนอเรื่องราวร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟของเรานะครับ

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่