รับสารกาแฟลอตสุดท้ายของปี59/60

วันนี้เรารับสารกาแฟลอตสุดท้ายที่เป็นของปี 59/60 เข้าโรงคั่วกาแฟของเรา เมื่อหมดกาแฟลอตนี้จะเป็นผลผลิตใหม่ของปี 60/61

Continue Reading →