เกี่ยวกับเรา


โรงคั่วกาแฟเวคเตอร์ของเรา เป็นโรงคั่วกาแฟไม่ใหญ่มาก เราจึงมีเวลาใส่ใจลงลึกในรายละเอียดต่างๆของการผลิตกาแฟด้วยตัวเอง เราลงไปดูให้ถึงไร่ คุยกับชาวสวนที่ปลูกตามดอยต่างๆ คุยกับผู้ผลิตหลังเก็บเกี่ยว ว่าการล้างและตากแห้งในแต่ล่ะปีจะออกมาในรูปแบบไหน  นั้นก็เพื่อให้เราได้สารกาแฟที่ดีสุด มาคั่วให้ดีสุด สุดความสามารถของเราเราศึกษาการคั่วกาแฟจากการเริ่มคั่วด้วยเครื่อง Gene Cafe คั่วได้ 200 กรัมต่อครั้ง คั่วได้ประมาณ 2 ปี เราจึงเพิ่มเครื่อง Has Garanti ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อมาเพิ่มคุณภาพและปริมาณ


เราโตมาจากการเปิดร้านกาแฟเล็กๆ จนวันนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันมากขึ้น เราเชื่อว่าเราเข้าใจดีในส่วนของการบริหารงานร้านกาแฟ ว่าแต่ล่ะร้านต้องการเมล็ดกาแฟในรูปแบบไหน เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องกาแฟเมล็ดกาแฟในแบบที่ร้านท่านต้องการ ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้มีกำไรเลี้ยงร้านต่อไปได้