ขึ้นดอย เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารกาแฟคุณภาพ

เดือนมีนาคม เข้าสู่ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวกาแฟแล้ว ผลกาแฟ …