ชมไร่กาแฟ เทพเสด็จ แม่แจ๋ม ขุนช่างเขี่ยน

กลางฤดูเก็บเกี่ยวปี 60/61 เราได้แวะไปเยี่ยมไร้กาแฟที่เร …