ร้านค้า

 • อราบิก้า คั่วกลาง

  250.00 ฿

  อราบิก้า คั่วกลาง

  250.00 ฿

  บรรจุถุงล่ะ 500 กรัม

  1 ถุง 250 บาท

  ต่ำกว่า 4kg     กิโลกรัมละ 440 บาท
  4kg ขึ้นไป      กิโลกรัมละ 420 บาท
  10kg ขึ้นไป    กิโลกรัมละ 400 บาท

  ค่าจัดส่งครั้งล่ะ 50 บาท (ส่ง kerry express)

  Quick View

 • อราบิก้า คั่วเข้ม

  250.00 ฿

  อราบิก้า คั่วเข้ม

  250.00 ฿

  บรรจุถุงล่ะ 500 กรัม

  1 ถุง 250 บาท

  ต่ำกว่า 4kg     กิโลกรัมละ 440 บาท
  4kg ขึ้นไป      กิโลกรัมละ 420 บาท
  10kg ขึ้นไป    กิโลกรัมละ 400 บาท

  ค่าจัดส่งครั้งล่ะ 50 บาท (ส่ง kerry express)

  Quick View

 • Thepsadej (Washed)

  160.00 ฿

  Thepsadej (Washed)

  160.00 ฿

  กาแฟอราบิก้า 100% จาก ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  แปรรูปโดยวิธีรูปแบบลอกเปลือกและล้างเหมือกให้สะอาด ตากบนแคร่ให้แห้งใน 2-4 วัน

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View

 • Thepsadej (Honey)

  180.00 ฿

  Thepsadej (Honey)

  180.00 ฿

  กาแฟอราบิก้า 100% จาก ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  แปรรูปโดยวิธีรูปแบบลอกเปลือกแต่ไม่ล้างเหมือก และตากแดดให้แห้งประมาณ 3-5 วัน

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View

 • Thasongyang (Tak)

  250.00 ฿

  Thasongyang (Tak)

  250.00 ฿

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View

 • Brazil Pocos de Caldas

  400.00 ฿

  Brazil Pocos de Caldas

  400.00 ฿

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View

 • Thepsadej (Dry)

  200.00 ฿

  Thepsadej (Dry)

  200.00 ฿
  Quick View

 • Monjong (Chaingmai)

  200.00 ฿

  Monjong (Chaingmai)

  200.00 ฿

  กาแฟอราบิก้า 100% จาก ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View

 • Sumatra Mandheling

  400.00 ฿

  Sumatra Mandheling

  400.00 ฿

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View

 • Guatemala Coban

  400.00 ฿

  Guatemala Coban

  400.00 ฿

  บรรจุ 250 กรัม

  ลด 5% เมื่อซื้อครบ 1 กิโลกรัม

  Quick View