SME Thailand magazine

ขอบคุณ SME Thailand magazine ที่นำเสนอเรื่องราวร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟของเรานะครับ

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่

แจ้งปรับค่าขนส่ง จากเดิมคิดค่าขนส่งครั้งละ 50 บาท เป็นคิดค่าขนส่งตามจริง โดยจะเริ่มคิดค่าขนส่งตามจริงวันที่ 1 พ.ค. 2561 ยกเลิก

×