Archive / magazine

RSS feed for this section

SME Thailand magazine

ขอบคุณ SME Thailand magazine ที่นำเสนอเรื่องราวร้านกาแฟและโรงคั่วกาแฟของเรานะครับ

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่

คลิกรูปภาพเพื่อเข้าดูรูปขนาดใหญ่

Coffee t&i ฉบับ 49

IMG_5473

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

IMG_5479 copy

ขอบคุณ นิตยสาร Coffee t&i ฉบับที่ 49 ที่นำเรื่องราวของเราไปลงนะครับ