แจ้งปรับค่าขนส่ง จากเดิมคิดค่าขนส่งครั้งละ 50 บาท เป็นคิดค่าขนส่งตามจริง โดยจะเริ่มคิดค่าขนส่งตามจริงวันที่ 1 พ.ค. 2561 ยกเลิก

×